Medlemskab for 13-15 år​ige

Er du mellem 13 og 15 år, kan du nu træne selv i God Form. Det er fysiologisk forsvarligt, men vi stiller ekstra krav til dig og dine forældre.​ Vi kræver at medlemskabet starter med en samtale mellem DIG, dineforældre og en instruktør fra God Form, så alle kender betingelserne.

Ekstra betingelser

  • Du skal følge programmet, som instruktøren har lavet til dig.
  • Du må ikke lave andre øvelser uden en instruktør har været inde over og føjet dem til programmet.
  • Du må ikke træne tungere/ lave færre gentagelser end instruktøren har skrevet i programmet.
  • Er du yngre end 13 år, skal du være i følge med en forældre.

Betingelser - som alle andre

Medlemskabet er personligt og kan ikke overdrages til, deles med eller anvendes af andre. Ved misbrug af chippen (f.eks. at ens træningsmakker er kommet gratis med ind), koster det 1000,- kr i bøde. For at fastslå medlemmets identitet, opbevares et foto af medlemmet sammen med de øvrige personoplysninger.

Ændringer af persondata som navn, adresse, tlf og bankoplysninger m.m. skal du oplyse til God Form.

Udebliver betaling for medlemskabet, modtager du først en rykker fra God Form med rykkergebyr på 100 kr. Ved fortsat manglende betaling, overgår sagen til inkasso og alle udgifter vedrørende sagen, betales af medlemmet.

Chippen

Fungerer som nøgle skal holdes op foran chiplæseren for døråbning. Du skal bippe dig ind med chippen hver gang, da den også fungerer som fremmøde. Bliver din chip væk eller beskadiget, meddeles dette til God Form. Vi spærrer chippen og en ny udstedes mod gebyr på kr 50,-.

Holdtræning er inkluderet i dit medlemskab. Ønsker du at deltage på holdene, skal du tilmelde dig enten på bookingcomputeren i centret eller via vores hjemmeside. Har man meldt sig på hold og bliver forhindret, skal man melde afbud senest en time før holdstart. Udeblivelse eller for sen framelding koster 25 kroner, som trækkes automatisk.

Varighed

Kontante medlemskaber kan ikke afbrydes i den aftalte periode, men evt. berosættelse kan arrangeres mod gebyr på 50kr. Kontante medlemskaber ophør automatisk ved udløb af betalingsperioden. Uanset årsag, er det ikke muligt at få delvis eller hel refusion af forudbetalte medlemskaber. PBS-medlemskaber er løbende medlemskaber, som først stopper, når medlemskabet opsiges af en af parterne (Se "opsigelse").

Opsigelse

​Kontante medlemskaber udløber automatisk og skal/kan ikke opsiges i den aftalte periode. Opsigelsesfristen for PBS-medlemskaber er løbende måned plus 1 måned. Du er selvfølgelig velkommen til at benytte centret indtil dit medlemskab stopper. (Husk at aflevere chippen ved sidste træningsgang). Opsigelsen skal ske skriftligt pr. mail (kontakt@god-form.dk). Opsigelsen skal bekræftes af God Form før den er gyldig - du skal modtage en kvittering. 

Er man udmeldt fra God Form, skal man ved genindmeldelse betale nyt indmeldelsesgebyr.

Berosættelse

Der er mulighed for at sætte sit medlemskab i bero. Berosættelse koster 25 kr pr. måned. Man kan ikke melde sig ud, når ens medlemskab er på bero. 

Træning og ophold i centret

Al træning og ophold i centret foregår på eget ansvar. Dette gælder såvel medlemmer, som gæster og børn. Børn kun ifølge med en voksen. Under træningen skal der altid anvendes indendørs træningssko og tøj beregnet til træning. Ingen bar overkrop og ingen bare fødder.

Cirkeltræning: I forbindelse med cirkeltræningsholdene, har holdet førsteret på styrkemaskinerne i cirklen og kredsløbsmaskinerne. Man må meget gerne træne i centret mens der er hold, men du skal tage hensyn til holdet.

Åbningstider

Centret har åbent fra 05.00-23.00. Ophold i centret udenfor åbningstid, vil ved 2. advarsel, medføre bortvisning fra centret uden refusion af medlemskab.

Helbredstilstand og personskade

Al træning sker på eget ansvar. Du er selv ansvarlig for at være i en helbredstilstand, der tillader aktiviteter i God Form. God Form tager ikke ansvaret for personskader på et medlem som følge af ulykker, forkert træning eller andre besøgendes handlinger.

Doping

Det er IKKE tilladt at tage doping eller distribuere dopingmidler og lign. i God Form. Overtrædelse af dette medfører øjeblikkelig ophør af medlemskabet og evt. resterende medlemskab refunderes ikke. Ved mistanke om dopingmisbrug, kan God Form afkræve en dopingprøve udført af Anti Doping Danmark.

Udeblivelse/ nægtelse af prøvetagning anses som en positiv test. Hvis dopingtesten er positiv, så hæfter medlemmet selv for udgifterne i forbindelse med Anti Doping Danmark og medlemskabet af God Form ophører øjeblikkeligt uden refusion.

Ved brud på ovenstående regler, ophører medlemskabet uden refundering. 

God Form Ringe

Gørtlervej 6, 5750 Ringe

CVR: 33356404

Kontakt os

​Tlf.: 62 62 50 06

E-mail: kontakt@god-form.dk

Åbningstider

05.00 - 23.00​

Alle dage - Året rundt